biuro@ledgo.com.pl

 

 

Konkurs twórczości własnej „Ilustrowana rymowanka ekologiczna- wojewódzki konkurs ekologiczny dla dzieci”.
 

 

 

Cele konkursu:

popularyzacja wiedzy na temat niskiej emisji

wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej dzieci ,

prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży i promowanie ich osiągnięć,

kształtowanie postawy proekologicznej wśród dzieci,

promowanie wiedzy na temat ochrony środowiska,

uwrażliwianie dzieci na potrzebę ochrony środowiska naturalnego,

wspieranie pozaszkolnej edukacji ekologicznej,

tworzenie warunków do poszerzania wiedzy na temat szkodliwości zanieczyszczania atmosfery,

intensyfikacja działań na rzecz edukacji ekologicznej najmłodszych zamieszkujących tereny wiejskie, ukazywanie piękna i różnorodności przyrody poprzez różnorodne formy aktywności.

 

Zawnioskowano o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

„Małopolska ilustrowana rymowanka ekologiczna – konkurs ekologiczny dla przedszkoli”-

 

 

 

Konkurs skierowany do przedszkoli zlokalizowanych na obszarach wiejskich w województwie małopolskim. Zadaniem konkursowym ma być rymowanka o tematyce dotyczącej poprawy jakości powietrza  oraz zwizualizowanie jej w postaci rysunkowej. Wszystkie placówki biorące udział w konkursie będą nagrodzone. Wykonania zadania konkursowego ma zostać poprzedzone zajęciami opowiadającymi o problematyce poprawy jakości powietrza. Korzyścią jest zapoznanie z tematyką poprawy jakości powietrza, rozwój kreatywnego myślenia oraz prace manualne wpływające na rozwój małej motoryki.

 

Zawnioskowano o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Skontaktuj się z nami

mail: biuro@ledgo.com.pl

 

Ul. Łokietka 17

Tuszyn 95-080

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200